Bulaşıcı Agalaksi (Süt Kesen)

By | 5 Ekim 2021

Etken

Mycoplasma agalactiae

Klinik bulgular

Koyun ve keçilerde mastitis, keratokonjuktivitis ve artritis ile seyreden akut veya kronik bulaşıcı bir hastalıktır.

Hastalık; sağım sırasında ellerle, artritisli hayvanlarda eklemlerin açılıp eklem sıvılarının çevreye yayılması ile veya gözyaşı akıntısı ile bulaşır.

Otopsi bulguları

Meme dokusu atrofiye olur, süt kanalları kapalıdır.

Eklem kapsulası kalınlaşmış ve eklem sıvısı purulent karakterde olup miktarı artmıştır.

Gözün korneasında yırtılma görülebilir.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli

Süt

Her iki meme başı temizlenir,ilk süt atılır, steril tüpe süt örneği alınır, kremanın ayrışması beklenir, alt kısımdan 1-2 damla, ayrışma olmaz ise süt olduğu gibi transport medium içerisine inokule edilir..

Eklem sıvısı

Steril bir enjektör ile alınan eklem sıvısı,

Gözyaşı

Temiz bir pamuğa emdirilmiş gözyaşı veya göz sıvabı transport medium içerisinde mümkün olan en kısa sürede,

Kan serumu

Hasta veya şüpheli koyun ve keçilerden alınan kan serumları ayrı ayrı temiz şişelere konup en kısa sürede, laboratuvara gönderilir.

Koruma ve kontrol

Sürüye hastalıklı hayvan sokulmamalı, sürü içinde hasta görünenler ayrılmalıdır.

Genel ve özel hijyenik tedbirler alınmalıdır.

Aşı

Canlı attenüe ve inaktif agalaksi aşıları bulunmaktadır.