Bradzo

By | 5 Ekim 2021

Etken

Clostridium septicum

Klinik bulgular

Hastalık koyunlarda, özellikle toklularda görülür.

Aniden ortaya çıkar, hastalar yemeyi keserler, sürünün arkasında kalırlar, sürü ile beraber hareket etmek istemezler, bu durumda 2-12 saat kaldıktan sonra hemen komaya girer ve birkaç dakika içinde ölürler.

Otopsi bulguları

Taze kadavralarda abomasum mukozasında yaygın, şiddetli hemorajik bir yangı görülür.

Olayların büyük bir kısmında karın boşluğunda fazla miktarda sıvı bulunur.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli

Soğuk zincirde, %50 gliserinli fizyolojik tuzlu su içinde lezyonlu abomasum ve duodenum, steril bir şişe içinde karın boşluğu sıvısı en kısa zamanda laboratuvara gönderilir.

Koruma ve kontrol

Yüksek yerlerde bulundurulan hayvanlara kırağılı meraya çıkmadan önce bir miktar kuru ot verilir