Botulismus

By | 5 Ekim 2021

Etken

Clostridium botulinum

Klinik bulgular

Hastalık başta sığır ve koyunlar olmak üzere tek tırnaklılar, kanatlılar ve daha az keçi, domuz, köpek ve kedilerde görülür.

Hastalarda ilk belirti dik ve hantal yürüyüş ve yatmak arzusu şeklinde görülen hareket sistemi bozukluğudur.

Hastalık ilerledikçe vücudun arka kısmından başlayıp öne doğru ilerleyen felce bağlı olarak hayvanlar başı geriye bükülmüş şekilde yatar, kalkamazlar.

Çiğneme güçleşir, dil dışarı sarkar, salya akar.

Kronik olaylarda hayvan yavaş bir şekilde yemeye devam eder, boylu boyunca yatar, beklenmedik bir şekilde ölür.

Otopsi bulguları

Herhangi bir lezyon mevcut değildir.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli

Toksik olduğundan şüphelenilen gıda, steril şişelerde kan serumu, mide ve bağırsak içeriği soğuk zincirde en kısa zamanda laboratuvara gönderilir.

Koruma ve kontrol

Sığır, koyun ve keçilere koruyucu amaçla aşı uygulanır.

Hayvanların yemlerine kemik unu, kalsiyum bifosfor katılması yalama ihtiyacını ortadan kaldırır.