Botriyomikozis

By | 5 Ekim 2021

Etken

Staphylococcus aureus

Klinik bulgular

Tek tırnaklı hayvanların kronik seyirli granülomatöz bir hastalığıdır.

Daha çok kastrasyondan sonra erkek hayvanlarda görülen ve kesilen
sperma kordonunun kalan kısmına yerleşen bir hastalıktır.

Kalınlaşmış ve sertleşmiş olan hastalıklı sperma kordonu, içinde tanecikler bulunan irinle doludur.

Bu irinli eksudatın içinde bulunan granüller aynen aktinomikoz lezyonlarında bulunanlara benzer.

Hastalık kısrakların memelerinde de görülür.

Memede görülen bu şekle botriyomikotik mastitis adı da verilmiştir.

Hastalanan bir veya iki meme sertleşmiş ve büyümüştür. Sıcak ve ağrılı değildir.

Süt azalmıştır.

Hasta memede yaklaşık 1 cm çapında çevresi pürüzlü ve yuvarlak, granüllü kısımlar vardır.

Bir de deride görülen botriyomikozis’de çok ufaktan 2,5 cm’ye kadar varan
değişik büyüklükte üst üste dizilmiş yuvarlak, granüllü nodüller vardır.

Otopsi bulguları

Klinik tablodaki bozukluklar görülür.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli

İrin ve lezyonlu doku parçaları koruyucu katılmadan ve %10 formollü olarak ayrı ayrı gönderilir.