Bill GATES / Çev.: A.Cevat AKKOYUNLU ..Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızında Çalış

By | 30 Ocak 2014

Bill GATES / Çev.: A.Cevat AKKOYUNLU ..Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızında Çalış

KİTABIN ÖZETİ :

Kitap dünyanın en büyük bilgisayar yazılım şirketi Microsoft’un sahibi Bill GATES tarafından yazılmıştır. Kitabın başlığı ile kastedilen insan vücudunda beyin ve sinirlerin gördüğü işleri çağdaş işletme ve kurumlarda bilgisayar ağlarının üstleneceği ve bu yolla faaliyetlerin son derece hızlı ve koordineli gerçekleşeceğidir.

Kitap, öncelikle bilginin işletme/kurumlarda işlevine değinmekte, bilgi akışını vücuttaki kan dolaşımının işleviyle özdeşleştirmektedir. Özellikle internet ve ilgili teknolojilerin kurumlara adapte edilmesi sözkonusu akışı mükemmel bir hale getirerek örgüt içi koordinasyonu sağlamaktadır.

Örgüt içi koordinasyondan sonra, kitapta internetin kurumlararası ve müşterilerle olan ticaret üzerindeki etkisine geçilerek, son yıllarda etkisi iyice hissedilen elektronik ticaret konusu örneklerle açıklanmakta, şirketlere ve kurumlara öneriler getirilmektedir.

Elektronik ticarette başarılı olamak ve bilgi teknolojilerinden üst düzeyde yararlanabilmek için teknolojinin dikkatli bir şekilde adapte edilmesi, şirket teknolojisinin bu gelişmelere göre yeniden belirlenmesi, şirket çalışanlarının değişime ayak uydurmasının sağlanması gerekmektedir.

Bu amaçla kurumların bilgi teknolojisi alt yapılarını tekrar gözden geçirmeleri, gerekiyorsa tekrar yeniden oluşturmaları gerekmektedir. Hızla değişen stratejisinin ayak uydurabilmek için örgütün dijital bir sinir ağıyla örülmesi işletmenin çevreye adaptasyonunu kolaylaştıracaktır.

Bill GATES, bu uyumun sağlanabilmesi için çok daha hızlı tepkiye imkan veren e-mail kullanımının kurum içinde yaygınlaşması, satış verilerin online değerlendirilmesi, işçilerin bilgisayar kullanarak düşünce üretmesinin teşviki, her tür kağıt kullanımının dijital proseslere dönüştürülmesi, müşteri şikayetlerinin dijital sistemlerle takibi, müşteri ve diğer kurumlarla olan ilişkilerin dijitalleştirilmesi gibi konular üzerinde daha hassasiyetle durmakta ve kitap boyunca bu konuları detaylı örneklerle açıklamaktadır.

Kitap, önümüzdeki günlerde her türlü kurumu etkisi altına alacak elektronik iletişim ağlarının etkisinin anlaşılması açısından büyük öneme sahiptir ve tüm yönetici konumundaki personele tavsiye edilebilir.