Bilim ve Teknoloji

By | 15 Ekim 2021

Bilimsel faaliyetlerin tarih boyunca teknoloji ile yakın bir ilgisi
olmuştur.

Teknoloji

  1. Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve
    aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi:
  2. İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü.

Temel bilimlerle teknoloji, birbirine muhtaç ve birbirini tamamlayan iki faaliyettir.

Bilimsel çalışmaların teorik olmasına ve merak motifinin önemli bir rol oynamasına karşılık teknolojinin pratik ihtiyaçlara cevap vermesi, teknolojiyi kolayca ön plana çıkarmakta ve çoğu zaman itici bir güç haline getirmektedir.

Bilime katkı sağlayan bilim öncesi çalışmaları M.Ö. 30 000–25 000 yıllarında yani paleolitik dönemde bulmak mümkündür.

Orta Avrupa ve Fransa’da hayvan kemikleri ve taşlar üzerine çentik açmak suretiyle sayıların kaydedildiği görülmektedir.

Ürdün ve İsrail’de mağaralarda yaşayan insanların 20 000–10 000 yıllarında yine sayıları kemikler üzerine açılan çentiklere kayıt ettikleri tespit edilmiştir.

M.Ö. 900–800 yılları arasında Maya’ların yaptıkları bazı astronomik kayıtlar söz konusudur.

Görüldüğü gibi sistemli bir bilgi halinde olmasa bile “bilimsel” olarak
nitelendirilebilecek bazı faaliyetler Antikçağ’da yapılmış olan çalışmalardan çok daha eskilere gidebilmektedir.

Fakat insanlığın aletlerle olan ilişkisi, yani birer teknolojik faaliyet olarak kabul
edilebilecek başarılarının tarihi, “bilimsel” denilebilecek çalışmalardan çok daha
önceki dönemlere gitmektedir.

2.5 milyon yıl kadar önce Afrika’da Hominidler taştan aletler yapmışlardır. 1 milyon yıl önce Homo Erectus, Guney Afrika’da ateşi kullanmaya başlamıştır.

Neanderthal tarafından 100 bin yıl kadar önce mamut dişlerinden yapılan süsleme eşyalar, bugünkü Macaristan’da bulunmuştur.

Muhtemelen hayvan yağı kullanılmak suretiyle yapılan taş lambalarla M.Ö. 79 bin yıllarında karşılaşılmaktadır.

Teknolojik gelişmenin bilimsel çalışmalar tarafından beslenmesi, eski dönemler için söz konusu değildir.

İlk teknolojik faaliyetler, pratik ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla ve tecrübeler
yardımıyla gerçekleşmiştir.

Diğer bir deyişle M.Ö. 30 000–25 000 yılları arasında bugünkü Çekoslovakya’da ilk seramiklerin yapılmasında, M.Ö. 7000–6000 yıllarında Çatalhöyük’te ilk örgü kumaşların dokunmasında, Mezopotamya’da M.Ö. 5000–4000 yıllarında gemilerin inşa edilmesinde vb. pek çok gelişmede bilimsel bilgilere dayanıldığını söylemek mümkün değildir.

Bu ve benzeri teknik başarılar hep pratik bilgiler ve tecrübe sayesinde gerçekleştirilmiştir.