Bilim Nedir?

By | 15 Ekim 2021

Bilim

Özel bir bilgi türüdür. Bilginin sistemli bir bilgi olması şarttır.

  • Bilimsel dolayısıyla sistemli bir bilgi aynı zamanda artarak gelişebilmek tutarlı ve denetlenebilir olmak ve objektiflik özelliklerine de sahiptir.
  • Belirli bir bilimsel kavram veya yargının anlamı kişi ve toplumlara göre
    değişmeyecektir. Bu durum aynı zamanda bilimsel kavram ve yargıların herkesin belirli yöntemlerle öğrenip başkasına aktarabilmesi denetleyebilmesi anlamına da gelmektedir.
  • Denetlenebilirlik hem doğrulanabilirlik hem de yanlışlaşabilirlik demektir.
  • TDK sözlüğüne göre bilim, “gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabası”dır.