Basiller Hemoglobinuri

By | 5 Ekim 2021

Etken

Clostridium haemolyticum (C. oedematiens tip D)

Klinik bulgular

Hastalık başta sığırlar olmak üzere koyun, keçi ve domuzlarda görülür.

Hastaların vücut ısıları yükselir, beslenme, geviş getirme, süt verimi
ve defekasyon durur.

Şiddetli karın ağrılarından dolayı bel kamburlaşır.

Safra ile koyu bir şekilde boyanmış gaita, hatta ishal ve hemoglobinüri görülür.

Zor nefes alıp verirler. Hastalar birkaç gün içinde ölürler.

Otopsi bulguları

Deri altında kanama ve ödem, kalp kesesi ve göğüs boşluğunda fazla miktarda sıvı toplanması, kalp kasında özellikle endokardium altında peteşiler, hemorajik enteritis ve kanlı içerik görülür.

Karaciğer normalden büyük ve sarı renkte olup 5-20 cm çapında etrafı mor renkli karakteristik anemik sahalar ve nekrotik lezyonlar bulunur.

Bazen ufak boşluklar oluşur. Bağırsak mukozasında nekroz vardır.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli

Karaciğerin lezyonlu kısımlarından yapılan preparatlar, soğuk zincirde %50 gliserinli fizyolojik tuzlu su içinde lezyonlu karaciğer parçaları, steril şişe içinde kalp kesesi ve göğüs boşluğu sıvıları en kısa zamanda laboratuvara gönderilir.

Koruma ve kontrol

Sığır, koyun ve keçilere koruyucu amaçla aşı uygulanır.

Hayvanlar karaciğer parazitlerine karşı tedavi edilir