Salı, Eylül 26, 2023
Ana Sayfa Biyografi Aytuğ Ülgen Kimdir - Aytuğ Ülgen Biyografisi

Aytuğ Ülgen Kimdir – Aytuğ Ülgen Biyografisi

- Advertisement -
- Advertisement -

Aytuğ Ülgen Kimdir – Aytuğ Ülgen Resimleri – Aytuğ Ülgen Biyografisi – Orkestra Şefi Aytuğ Ülgen
 
 
 
 Aytuğ Ülgen (d. 31 Mayıs 1980, Ankara) Türk müzikolog, orkestra şefi.
 

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı’na kabul edilmiştir. İngiltere University of Bristol’da sanat yönetimi çalışmış, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü’nün ardından 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Taner Timur, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji, Tıp Etiği ve Tarihi Anabilim Dalı’nda Erdem Aydın’ın derslerini takip etmiş, İlhan Baran ile 20. Yüzyıl müziği, Ertuğrul Bayraktar ile etnomüzikoloji, İsmet Birkan ile Sanat Felsefesi, Günay Günaydın ile divan müziği ve Osmanlıca, Butch Morris ile doğaçlama şeflik çalışmıştır.
 

Sivil havacılıktan göstergebilime, antropolojiden tıbba kadar geniş bir yelpazeye yayılan ilgi alanları ile birçok alanda çalışma ve etkinlikleri bulunan Ülgen, 1999 yılından itibaren çeşitli araştırma ekiplerine katılmış, yurt içi ve yurt dışında makale, yazı ve çevirileri yayınlanmış, radyo ve televizyon programına davet edilmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkarak bugün Türkiye çapında geniş bir dağıtım ağıyla yoğun ilgi gören “Parşömen” dergisinin kuruluş çalışmalarında yer alan Ülgen, 1999-2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Müzikoloji Bölümü yayın organı olan “…Ve Müzik” dergisi yayın kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 1997’den bu yana çok sayıda film, belgesel, reklam ve tiyatro müziği bestelemiş, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde sanat yönetmenliği, yönetmen yardımcılığı ve koordinatörlük gibi görevler üstlenmiştir. Yurt içi ve yurt dışında piyanist, besteci ve şef olarak birçok konser vermiş olan Ülgen, 20. yüzyıl müziği alanındaki çalışma ve performansları ile çeşitli ödüller almıştır. 2005 yılında Liverpool Governörlüğü tarafından İngiltere’ye davet edilerek 13 konser ve dört atölye çalışmasından oluşan bir turne yapmış, Uluslararası Liverpool Festivali’nin kapanış konserini gerçekleştirmiştir. 200 yıldan bu yana kontrpuan eğitiminin temel kaynağı sayılan Johann Joseph Fux’un “Gradus Ad Parnassum” adlı eserini Latince aslından Türkçe’ye çevirmiştir. Ayrıca 16. Yüzyıldan 19. yüzyıla kadar yazılan ve tarihimizde müziğe bakışın evrimine ışık tutan Osmanlı müzik teorisi eserleri olan edvarların “Mûsikî” başlıklı bölümlerini Osmanlıca’dan Türkçe’ye çevirerek yüzyıllar içerisinde Osmanlı müzik anlayışının evrimini içeren ilk kaynağı yayına hazırlamıştır.
 

Kuruluş çalışmaları sırasında davet edildiği Başkent Üniversitesi Konservatuvarı’nda araştırma görevlisi olarak sürdürdüğü çalışmaları, “İcrada Yorumu Doğuran Teorik Etkenler ve Bir Müzikal Performansın Yapay Zeka Merkezli Yapısal Analizi” başlıklı yüksek lisans tezi sırasında sonlandırmıştır. Radyo Başkent ve TRT Radyoları’nda yayınlanan çeşitli programların yapımcı, uzman danışmanlığı ve sunuculuğu görevlerini yerine getiren Aytuğ Ülgen; piyanist Mehmet Okonşar ile piyano, besteci Sami Hatipoğlu ile armoni ve kontrpuan, Burak Tüzün ile orkestra şefliği çalışmıştır. Çaykovski Moskova Devlet Konservatuvarı Opera ve Senfoni Şefliği Bölümü’nde Rusya Devlet Sanatçısı Prof. Leonid Nikolaev ile başladığı yüksek ihtisas çalışmalarına, 2009 yılı Temmuz ayında Nikolaev’in beklenmedik ölümü nedeniyle Prof. Gennady Rozhdestvensky gözetiminde Devlet Sanatçısı Prof. Vladimir Ponkin ile devam etmiş, Rus Devlet Sanatçısı Besteci Prof. Yuri Butsko ile orkestrasyon, analiz ve partitür okuma çalışarak mezun olmuştur. Halen aynı okulda Prof. Margarita Karatıgina ile müzikolojik doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Düzenli olarak çalıştığı orkestralar arasında Moskova Şehri Büyük Orkestrası, Moskova Genç Orkestrası, Çaykovski Moskova Devlet Konservatuvarı Merkez Müzik Okulu Öğrenci Orkestrası, Ippolitov-Ivanov Senfoni Orkestrası ve Ars Nova Ars Oda Orkestrası bulunmaktadır.
 
 

Araştırma, Makale, Çeviri ve Konferanslar
 

Araştırmalar
 

* “Mahler ve Senfonik Anlatımın Araçları”

* “Müzik Pratiğinde Stanislavski Sistemi”

* “Dilbilim ve Müzik Semiyotiği Bağlamında Müzikal Göstergelerin Sistematik Analizi”

* “Müzikal Göstergelerin Analizi İçin Çerçeve Modeller”

* “Bir Temsil Biçimi Olarak Simülasyon ve Müzik Sanatı”

* “Tarihte Müzik ve Tedavi”

* “Müzikle Tedavinin Biyolojik Temelleri”

* “Şaman Kültür ve Müziği – Asya Notları”

* “Film Müziği Bağlamında Müzik Psikolojisi”
 
 

Yazı ve Makaleler
 

* “Artificial Intelligence Oriented Studies in Music”, Ccyclus, Mart 2009

* “Encounters With Neuromusicology Through Musical Artificial Intelligence”, Bulletin Prague Novo, Nisan 2009

* “Hamparsum System and Notation”, Ccyclus, Mart 2009

* “Uluslararası İlişkiler ve Strateji Bağlamında KKTC ve Müzik”, Varlık Bülten, Şubat 2009

* “Rusya’dan Sanat Notları”, Sanat, Şubat 2009

* “Müzik Tarihin En Önemsiz Bestecisi: P.D.Q. Bach”, Sevda Cenap And Vakfı Müzik Dosyası, Haziran 2008

* “Festivaller Kenti Ankara”, Sevda Cenap And Vakfı Müzik Dosyası, Mayıs 2008

* “Çuvaldız Arıyorum…”, Sevda Cenap And Vakfı Müzik Dosyası, Nisan 2008

* “Müzikle Tedavi ve Şaman Geleneği”, Sevda Cenap And Vakfı Müzik Dosyası, Mart 2008

* “Aydınlanma Çağı Işığında Schubert’in La Majör D.959 ve Sib Majör D.960 Piyano Sonatları”, Web, 2007

* “Mahler: Senfonik Otobiyograf”, Sevda Cenap And Vakfı Müzik Dosyası, Mayıs 2007

* “İbrahim Yazıcı ile Şeflik Üzerine”, Sevda Cenap And Vakfı Müzik Dosyası, Mart 2007

* “Kim Korkar Partitürden?”, Sevda Cenap And Vakfı Müzik Dosyası, Şubat 2007

* “Sinema ve Müzik Sanatı İlişkisi Üzerine – I-II”, Sekans – Sinema Kültürü Dergisi, Kasım 2005

* “Simülasyon ve Müzik Sanatı Üzerine”, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Müzikte Temsil – Müziksel Temsil Uluslararası Kongresi, Ekim 2005

* “Concentrating on Volatile Vexations”, Voltamic Journal, Vol. 46/c, June, 2003

* “Well Tempered Codes, Decoding B-A-C-H”, Clandestine Communication Centre, Online Article, October 2002 – June 2002

* “RVSM / MNPS Policy of VATSIM – Enroute Contingencies”, FAC Bulletin, Vol. 5, February 2001

* “Türk Beşleri”, Parşömen, Sayı 3, Nisan 1999

* “Çağdaş Müzik”, Parşömen, Sayı 2, Mart 1999

* “Müzikte Farklılık – Etkileşimler ve Yeni Bütünler”, Parşömen, Sayı 1, Şubat 1999
 
 

Çeviriler
 

* “Gradus ad Parnassum – Counterpoint”, J.J.Fux, 2009

* “Conversations With Igor Stravinsky”, R.Craft, 2008

* “Erich M. von Hornbostel, Carl Stumpf, and the Institutionalization of Comperative Musicology”, D.Christensen, 2004

* “Styles of Musical Ethnogaphy”, A.Seeger, 2003

* “Sessizliğin Sesi – John Cage ve 4’33” ”, 2003

* “Language of Modern Music”, D. Mitchell, 2002

* “Problems of Ethnomusicology”, C. Brailoiu, 2002

* “Ideas, Principles, Motivations, and Results in Eastern European Folk-Music Research”, Oskar Elschek, 2001
 
 

Konferanslar
 

* “Artificial Intelligence Oriented Studies in Music”, Moskova, 2009

* “Selçuklu ve Osmanlılarda Müziğin Tedavi Amaçlı Kullanımı”, İstanbul, Ankara, 2009

* “Neuromusicology and A New Approach”, Kazan, 2009

* “Biological Foundations of Music and Brain”, Moskova, 2009

* “Osmanlı Müzik Kültürünün Evrimi”, İstanbul, Mersin, 2008

* “Şeflik Tekniğinde Temel ve Varyantlar I-II”, Video Workshop Serisi, 2008 – 2010

* “Müzikal Devrimlerin Yapısı”, O.D.T.Ü., 2008

* “Neolitik Çağdan Prolifik Çağa Müzik Sanatının Evrimi”, 2006-2008

* “Avrupa Birliği Fonları ve Kültür Projeleri”, Polonya Büyükelçiliği, Haziran 2007

* “Müzikte Yapısalcılık ve Meta-Düzey Bestecilik – Bestecilikte Serializm, Boulez ve Stockhausen Etkisi”, Mehmet Okonşar ile İkili Konferans, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Şubat 2007

* “Aydınlanma Çağında Franz Schubert ve Son İki Piyano Sonatı”, Mehmet Okonşar’ın 25. Sanat Yılı Kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen Schubert Resitali, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mart 2007

* “Aydınlanma Çağı Işığında Schubert’in La Majör D.959 ve Sib Majör D.960 Piyano Sonatları”, Mehmet Okonşar’ın 25. Sanat Yılı Kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen Schubert Resitali, İzmir, Ocak 2007

* “Dil ve Müzik İlişkisi Üzerine”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Aralık 2006

* “Simülasyon ve Sanat Üzerine”, Bilgi Üniversitesi, Kasım 2006

* “Traditional Turkish Music Culture”, Liverpool St. George’s Hall, İngiltere, Ağustos 2005

* “Müzik Tarihi Seminerleri”, O.D.T.Ü., 2004-2006

* “20. Yüzyıl Müziği” Seri Konferanslar, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 2003

* “20th Century Music and New Sound Universes”, Rana Verde, Aranjuez, İspanya, 1999

* “Distinctive Sound Spheres – Stockhausen”, Goldney Hall, Bristol Universitesi, İngiltere, 1999

* “Erik Satie: Pshychologic Chords”, Bath Hall, İngiltere, 1999
 
 

Radyo ve Televizyon Programları
 

* “+13”, TRT, Ulusal Yayınları, Program Konuğu, Ocak 2010

* “Yurt Renkleri”, TRT, Ulusal Yayınları, Program Konuğu, Temmuz 2009

* “20. Yüzyıl Müzik Krizi”, TV-E Eskişehir, Seslerin İzdüşümü, 2008

* “Çağdaş Müziğin Dili”, TV-E, Eskişehir, Seslerin İzdüşümü, 2008

* “Bilimi Kavramada Sanatın – Sanatı Kavramada Bilimin Rolü”, Kanal B Televizyonu, Atölye Programı, Haziran 2006

* “Mozart’ın 250. Doğum Yıldönümü – Mozart Gecesi”, Kanal B Televizyonu, Atölye Programı, Ocak 2006

* “Uluslararası Liverpool Müzik Festivali”, Kanal B Televizyonu, Yeni Gün Programı, Eylül 2005

* “Dünden Bugünden Dünyanın Dört Bir Yanından”, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu, Uluslararası Yayınları, Uzman Konuk – Program Danışmanı, Ocak 2006 – 2008 Yayın Dönemi

* “Bir Müziğin Kültürü”, Radyo Başkent, Yapımcı – Sunucu 2005-2007 Yayın Dönemi

* “Bilgisayar ve Müzik”, Kanal B Televizyonu Özel Programı, 2005

* “Piyano Sanatı”, Kanal B Televizyonu Özel Programı, 2005      

BENZER YAZILAR

Miray Daner

Miray Daner kimdir, kaç yaşlarında, aslen nereli, ne mezunu? İşte merak edilenler Oyunculuk performansıyla kısa sürede en sevilen kadın oyuncular içinde yer edinen Miray Daner, 2020...

DWG

DWG dosyası nedir? DWG uzantılı dosyalar, 2B ve 3B tasarım verilerini içermek için kullanılan tescilli ikili dosyaları temsil eder. ASCII dosyaları olan DXF gibi, DWG...

Seçilmiş Düşünceler

KİTABIN ADI Seçilmiş DüşüncelerKİTABIN YAZARI Friedrich Wılhelm NıetzscheYAYINEVİ VE ADRESİBASIM TARİHİ Ocak 1972KİTABIN YAYIM MAKSADI Alman filozof düşünürleri arasında en çok tartışmaya maruz kalan...
- Advertisment -

POPÜLER YAZILAR

Pixel Saatinizi Her Ne pahasına olursa olsun Koruyun, Çünkü Google Onu Sizin Yerinize Tamir Etmeyecektir

Google, Pixel Watch'unuzun ekranı kırılırsa tamir edilemeyeceğini doğruladı. Bunun nedeni, şirketin resmi olarak saatin yedek ekranlarını satmaması ve şu anda işleri onarmak için üçüncü...

Galaxy S24 Ultra, Samsung’un Cihazdan Çıkardığı İddiasıyla 10x Optik Yakınlaştırmanın Sonunu İşaretleyebilir

Galaxy S24 Ultra rahatlıkla gelecek yılın en iyi akıllı telefonlarından biri olacak ve bu kesin. Samsung'un her yıl cihazlarıyla sayı yapma alışkanlığı var. Bu yıl,...

iPhone 15 Ön Siparişleri Artık 799 Dolardan Başlayarak 1.599 Dolara Kadar Başlıyor

Apple, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünya çapında 40'tan fazla ülkede dört iPhone 15 modelinin tamamı için resmi olarak ön sipariş almaya başladı. Bilmeyenler için,...

Intel 14. Nesil Core i9-14900K, Core i7-14700K, Core i5-14600K CPU’lar Kanadalı Perakendeci Tarafından Listelendi, Maliyeti Yalnızca 13. Nesle Göre %3 Daha Yüksek

Kanadalı Perakendeci, PC-Kanada Intel'in 14. Nesil Core i9-14900K, Core i7-14700K ve Core i5-14600K CPU'larını ön fiyatlarla listeledi. Kanadalı Perakendeci Tarafından Listelenen Intel 14. Nesil CPU'lar:...