Atlarda Salmonellosıs

By | 5 Ekim 2021

Etken

Salmonella abortus equi. Gebe at ve eşeklerde aborta sebep olmaktadır.

Abort dışında taylarda artritise, aygırlarda orşitise sebep olur.

Klinik bulgular

Kısraklarda; gebeliğin son döneminde abort (7-8 aylık), plasentanın retensiyonu ve metritis, infekte anneden doğan taylarda; ilk bir hafta içerisinde akut septisemi, ikinci haftadan itibaren poliartritisler, aygırlarda ise; ateş, orşitis, scrotumda şişme, artrirtis, nadiren tendovaginits, bursitis ve pnömoni görülebilir.

Otopsi bulguları

Bağırsaklarda enteritis ve kolitis, sekum ve kolonun büyük bölümünde fibrinöz ya da hemorajik yangı görülür.

Bağırsak mukozasında ülserleşme görülür.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli

Mümkünse aborte olmuş yavru bütün halinde soğuk zincire uygun şekilde laboratuara ulaştırılmalıdır.

Koruma ve kontrol

Salmonella türleri çevrede kolaylıkla yaşayabildiğinden, biyogüvenlik önlemlerinin arttırılması, periyodik olarak Salmonella taraması yapılmalıdır.

Ayrıca aşılama ile korunma da mümkündür