Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri

By | 30 Ocak 2014

Prof.Dr. Ali Sevim, Doç.Dr. İzzet Öztoprak, Prof.Dr. M.Akif Tural / Atatürk Araştırma Merkezi

Büyük önderimiz Atatürk’ün söylev ve demeçlerini kapsayan bu tek ciltlik eserde daha önce yayımlanan tüm ciltler bir araya getirilmiştir. Kitabın içerisindeki başlıklar şunlardır:

Mondros Mütarekesinin Tatbik Tarzı

Teşkilat-ı Milliye

Kuva-i Milliye’nin Vaziyeti Hakkında

Harekat-ı Milliye’nin Karakteri

Kuvay-ı Milliye’nin Vaziyeti

Epoka Gazetesi Muhabirine Cevap

Milliyetperverler ve Dış Yardım

Sulh Şartları

Türk İstiklal Davasının Mahiyeti

Vaziyet-i Umumiye

Londra Konferansı

TBMM’nin Kuruluş Gününe Ait Hatıralar

Askeri Vaziyet Hakkında

Sakarya Muharebesine Hareketten Bir Gün Evvel Amerikan Milletine Bir Mesaj İstenmesi Üzerine

Türkiye Türklerin’dir

Türkiye’nin Sulh Şartları Hakkında

Hayatına Ait Hatıralar

Ordu İşlerinin Hızlı Yapılması

23 Nisan Milli Bayramı

Son Taarruz

Son Zafer

Büyük Zafer ve Trakya

Sulh Şartları, İç ve Dış Meseleler

Barıştan Sonra

Sulh ve İnkılap

İngiltere ile İlişkiler ve Barış Konferansı

Kapitülasyonlar ve Musul Meselesi

Napolyon, Harp ve Sulh

Lozan Konferansı

İttihad ve Terakki Fırkası Hakkında

Sporun Gayesine Dair

Türkiye’de Cumhuriyet ve Şarklılık, Garplılık Meselesi

Kültür Hakkında

Cumhuriyet ve İnönü Zaferi Hakkında

Hilafetin Lağvı-Hilafet ve Yabancı Dini Müesseseler Hakkında

Türkiye-Fransa İlişkileri ve Hilafetin Kaldırılması Hakkında

Siyasi Fırkalar Hakkında

Hava Kuvvetlerimizin Kuvvetlendirilmesi Hakkında

İzmir Suikast Teşebbüsü Hakkında

Türk Demokrasisi Hakkında

Hastalığı Hakkında

Yeni Türk Harfleri Hakkında

Atatürk ve İnkılap

Yunan Gazetecilerine Bir Demeç

Sivas Yolunda

Türk Ocakları Hakkında

Türk Kadınının Hakları

Dünyanın Siyasi Durumu

Keriman Halis’in Dünya Güzeli Seçilmesi Hakkında

Türk Yugoslav Dostluğu Hakkında

Yeni Hükümet Programı Hakkında

Hatay İstiklali Hakkında

Cumhuriyet’in Yıldönümü Münasebetiyle

Falih Rıfkı ve Mahmut Bey’e Mülakat

Lozan Sulhu Hakkında

Newyork’tan İstanbula Uçan Amerikalı Tayyarecilere Demeç