Atatürk Din ve Laiklik

By | 30 Ocak 2014
 1. GİRİŞ : Rauf R. DENKTAŞ, bilindiği üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır. Bu kitabın çıkışı, yazarın kendi tabiri ile, son zamanlarda ortaya çıkan bazı çevrelerce Atatürkçülük ile Laikliğin din düşmanlığı olarak yorumlanması olayına tepkidir. Yazar, eserinde özellikle gençlere hitap etmektedir. Kitabın giriş yazısında bu konular ve irtica meselesi ele alınmaktadır. Kitap ilk olarak bu konularla ilgili notlar olarak hazırlanmış, Kıbrıs Kültür Derneği’nde yapılan bir toplantıda sorulan sorular ve daha geniş çapta İslam Cemiyeti’nin daveti üzerine Atatürk Kültür Derneği’nde yaptığı konuşmalarla bugünkü durumuna gelmiştir. Bu sebeple kitap daha çok düşünceler ve hitaplar dizisi olup bölüm başlıklarıyla sınırlı kalınmamıştır.

  2. BİRİNCİ BÖLÜM :

  Birinci bölümde İslamiyetin özellikleri ve Allah’tan bahsedilmektedir. Bu bölümde kitabın inde olduğu gibi Atatürk’ün konu akışı içinde ilgili sözlerine yer verilmektedir. Atatürk, İslamiyet’in son din olmasının son derece akla uygun ve doğal bir din olmasından kaynaklandığını söylemektedir. Bunun akabinde bu bölümde Atatürk’ün müfredatta dini eğitim olmasını istemesinden bahsedilmektedir. Son olarak da İslamiyet çerçevesinde İnsan, Ruh, İyilik ve Günah incelenmiştir.

  3. İKİNCİ BÖLÜM :

  İkinci bölüm dinin yüceliği’ni inceler. Bu bölüme dünyaca kabul gören ünlü şahsiyetlerin Kur’an ve İslam Dini hakkında görüşleri ile başlanılmıştır. Tüm bu sözler dinimizin yüceliğinin yabancılar tarafından da kabul gördüğününü kanıtlamaktadır. Dinimiz, peygamberimizin hayatı ve sözleri ile bir bütünlük oluşturduğundan peygamberimizin kişiliği de övgü ile anlatılmaktadır. Bu gerçeklerin ışığında Atatürk’ün anlattığı Türk askerinin Çanakkale’de gözünü kırpmadan ölüme gittiği Bombasırtı olayını anlamak kolaylaşmaktadır. Ayrıca bu bölümde tartışma konusu olan “Tevekkül”e de değinilmiştir. Yazar dinimizin yüceliğini anlatırken İslamiyetin Beş Şartı’nı da kendi yorumlarıyla açıklamıştır.

  4. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :

  Bu bölümde “İslamiyet Güzel Ahlaktır” düşüncesi incelenmiştir. Yazar, bu bağlamda doğruluk, oruç, yardım ve güzel ahlaklı olmanın koşul ve erdemlerini ele almıştır. Bunu yaparken “Güneş karı nasıl eritirse güzel huy da günahları eritir” gibi peygamberimizin sözlerinden ve yaşayışından örnekler verilmiştir.

  5. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :

  Dördüncü bölümün adı “Atatürk’ün Laiklik Anlayışı” dır. Bu bölümde ağırlıklı olarak Atatürk’ün sözlerine yer verilmiştir ve Atatürk’ün din istismarına, kadercilik yüzünden oluşan tembelliğe ne kadar karşı olduğu, kadın erkek eşitliğine inanışı ve uygulayışı, kutsal aile kurumuna bakışı ve tarikatlara karşı oluşu ele alınmıştır. Bunlara örnek olarak büyük dinimiz “çalışmayanın insanlıkla ilgili olmadığını” bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kafir olmak sanıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış yorumu yapanların amacı, müslümanların kafirlere tutsak olmasını istemek değil de nedir?” Veya Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler ve dervişler, müritler, meczuplar ülkesi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat uygarlık tarikatıdır.” Sözünü örnek verebiliriz.

  6. BEŞİNCİ BÖLÜM :

  Son bölüm olan “Müslümanlığın Erdemleri” bölümünde ilk olarak İslamiyette Allah’ın kullarından beklediklerinden ve bu bağlamda insanlarda bir benlik ve varoluş sebebi bilinci olmasının gerekliliğinden bahsedilmektedir. İslamiyetin erdemlerini bilen bir kişinin Kur’an’ı okuyup, Allah sevgisi ve korkusuna sahip olarak yaptıklarının hesabını verebileceğini belirten yazar, insanların kendilerine gün sonunda “Allah’a çok şükür bugün Allah’ın istediği şekilde, insanca yaşadım” diyebildiği takdirde ne kadar büyük bir iç huzura kavuşacaklarını anlatmaktadır. Bu bölümde ayrıca aklın ve usun herşeyden üstün olduğu gösterilmiş, ve konuyu pekiştiren anekdotlara yer verilmiştir. Yazar, ayrıca Atatürk’ün 31 Ocak 1923’te İzmir’de halka hitaben söylediği sözlere de yer vermiştir. Bu sözler ile Atatürk, kadınların görevi ve Türk toplumundaki yerlerini, kadınların kılık kıyafetleri ile ilgili görüşlerini ve dinimizin bizi gerileten bir din olmadığını belirtmiştir. Özellikle “Örtünme, kadını yaşayışından ayıracak biçimde olmamalıdır” sözleri konuyu özetlemeye yeter. Buna karşın Atatürk, kıyafette doğrudan batı taklidine gidilmesini de geleneklere karşı gelinmemesi gerektiğini, doğrudan başka bir ulusa öykünmenin “ne tıpkısı olabilme, ne de milliyeti içinde kalabilme” konusunda başarısızlığa mahkum olduğunu belirtmiştir.