At ve diğer tek tırnaklı hayvanlarda otopsi tekniği

By | 5 Ekim 2021
 • Hayvan sağ tarafı yere gelecek şekilde yatırılır.
 • Çeneden anus’a kadar deri üzerinde bir ensizyon yapılır.
 • Sol ön bacak, göğüs duvarından yalnız deri ile bağlantısı kalmak üzere bütün kas ve bağlantıların kesilmesi ile ayrılır. Bacak yana doğru yatırılır. Sol arka bacak da aynı şekilde bağlarından kesilerek yana doğru uzatılır.
 • Göğüs ve karın derisi omurga hizasına kadar yüzülür.
 • Vücut boşluklarının üst duvarını kaldırmak için kartilago xyphoidea’dan os pubis’e kadar linea alba boyunca kesilir. Bu kesit pubis’ten dorsale tuber koksa’ya kadar ve buradan öne doğru son kosta’nın kolumna vertebralis’teki çıkış yerine kadar uzatılır.
 • Kaburgalar dorsale yakın olarak testere, kostatom, makas veya balta ile kesilir.
 • Kaburgaların ventral uçları korpus sterni boyunca kesilir. Diyafram kesildikten sonra sol göğüs kafesi kadavradan uzaklaştırılır.
 • Karın boşluğundaki organlardan önce kolon dışarıya çekilir.
 • Dalak bağlarından kesilip çıkartılır.
 • Sol böbrek A.renalis kesilerek üreter ile birlikte dışarı alınır. Sol adren çıkartılır.
 • Her iki ucundan bağlandıktan sonra küçük kolon dışarıya alınır.
 • İnce bağırsakların çıkarılması için; lig. duodenokolika hizasında, duedonum aralıklı olarak iki yerinden bağlanır ve aradan kesilir. İnce bağırsaklar, ileo-sekal valvul yakınlarına kadar mesenterium’dan kesilerek dışarı alınır. Sonra mide, özefagusun sonundan kesilerek deodenum ile birlikte dışarı alınır.
 • Kolon ve sekum çıkarılmadan önce, arteria mesenterika kranialis ve kolları
  bir makasla açılır ve muayene edilir. Bunun için Aorta abdominalis boylu boyunca açılır, A.coeliaca’nın 10-15 cm gerisinde A.renalis ve A.mesenterika kranialis çıkar.
 • Sekum ve kolon mesenteriumlarından ayrılarak dışarı alınır.
 • Karaciğer, bağlantıları kesilerek dışarı çıkartılır.
 • Sağ böbrek ve adren bağlarından kesilerek dışarı alınır.
 • Pelvis boşluğundaki genital organlar, simfisis pelvisin ortadan testere veya
  balta ile kesilmesi ile dışarı çıkartılır.
 • Göğüs boşluğundaki organların çıkarılması için; boynun orta kısmında özefagus ve trachea enine kesilir. Trachea’dan tutulup bağ dokular kesilerek akciğer ve kalp birlikte dışarı alınır. Boyun organları, ağız, burun ve paranazal sinüslerin muayenesi beynin çıkarılmasından, başın median hat üzerinde uzunlamasına kesilmesinden sonra yapılır.
 • Akciğerler ve bunlarla ilgili lenf düğümleri elle yoklanır, kesitler yapılır.
  Bir makasla trachea ve kolları açılır. Akciğer lopları üzerine paralel derin kesitler yapılır ve yüzeyleri iyice incelenir.
 • Perikardium, perikardial sıvı ve epikardium muayene edilir. Kalbin apeksi,
  otopsiyi yapana doğru gelecek şekilde masaya konan kalbe, septum interventrikulare’ye yakın bir kesit yapılarak sağ ventrikulus açılır. Buradan dar ve uzun bıçak sokularak, valvular trikuspitalis ve vena cava’ya kadar kesilip açılır. Bıçak valvula trikuspitalis’in altından arteria pulmonalis’e sokulur ve bıçağın önündeki dokular kesilir. Hemen hemen aynı usul sol taraf için de uygulanarak bıçak valvula bikuspitalis içine sokulur, sol atrium ve vena pulmonalis kesilerek kalp açılmış olur.
  Sonra bıçak valvula bikuspitalis’in altından aorta’ya doğru sokulur ve kesilir. Kalp yıkanarak yoklanır.
 • Mide bir enterotom ile kulvatura major boyunca pylorus’a kadar kesilerek,
  içeriği döküldükten sonra düz bir yerde incelenir.
 • Bağırsakların tamamı veya bazı bölgeleri enterotom ile açılarak, seroza,
  mukoza ve bağırsak içeriği ayrı ayrı muayene edilir. Mezenterial lenf yumruları incelenir.
 • Karaciğer, dalak, böbrek ve testis gibi organlara dıştan yoklama yapıldıktan sonra kesitler yapılır.
 • Dişi genital organlar masa üzerine yayılarak vulva’dan kornu uteri’lerin sonuna kadar makasla açılır. Yumurtalıklar muayene edilir.
 • Orificium uretra’dan bir makasla girilerek sidik kesesi açılır.