Arthur KOESTLER..Gün Ortasında Karanlık

By | 30 Ocak 2014

Rubashov ülkedeki dikta rejmini değiştirmek isteyen ve Kapitalizmi savunan bir muhalif partinin kurucularından ve öncülerindendir. Devlet rejmini savunan partiden ayrılıp bu muhalif partiyi seçmiştir. Rubashov devlet rejmine karşı geldiği ve rejimi değiştirmek istediği için yakalanır ve hücreye kapatılır.

Bir gün Rubashov hücresinde uyurken kapı şiddetli bir şekilde yumruklanmaya başlar ve içeriye Alman Diktatörlüğünün Muhafız Gücü’ne özgü üniformalar giymiş olan üç subay girer. Yanlarında Halk Komiserliğine mensup iki memur Rubashov’u tutuklamak üzere bulunmaktadır. Rubashov alarak başka bir hapihaneye götürürler. Buradaki gardiyan Vassilij, bir zamanlar. Rubashov Partizan Komutanı iken onun yanında savaşmıştır. Rubashov burada da bir hücreye kapatılır. Bir gün muhalif partinin üyelerinden olan Richard’la karşılaşır. Richard, Rubashov’un gönderdiği broşürleri dağıtmamış ve verdiği emirleri yerine getirmemiştir. Dolayısıyla Rubashov ondan şüphelenmektedir. Bu dönemde parti de güç durumdadır.

Bir sabah gardiyan, Rubashov’u alır ve sorgulanmak üzere İvanov’un yanına götürür. İvanov bir zamanlar Rubashov’la yan yana çalışan Tabur Komutanıdır. İvanov bu yüzden Rubashov’un kurtulmasını istemektedir ve işlediği bütün suçları inkar etmesini ister. Böylece kurtulabileceğini belirtir. Rubashov’a düşünmesi için on beş gün süre verir.

Bu süre içinde Rubashov, Kapıtalizmi savunan iki kişi ile tanışır. Aralarında bir dostluk başlar. Bu iki adam daha sonra idam edileceklerdir. Rubashov günlerini hücrede geçirirken bir yandan da geçmişini sorgulamaya başlar. Muhalif partiye ihanet ettikleri iddiası ile idam edilen Arlova ve Loewy’i düşünür ve kendisini suçlar. İkinci sorgulamanın günü gelir. Bu sorgulamada Rubashov devletin bu rejimle halka işkence yaptığından, toplumun denek olarak kullanıldığından bahseder. İkinci sorgulamadan da kesin bir sonuç çıkmaz. Rubashov’a yardım ettiğinden şüphelenilenTabur Komutanı İvanov idam edilir. Üçüncü sorgulamaya İvanov’un yerine yardımcısı Gletkin katılır. Gletkin’in, İvanov’a göre daha sert bir yapısı vardır ve üçüncü sorgulama başlatılır. Bu sorgulamada Rubashov’a karşı yeni suçlamalar vardır. Bu suçlamalar, fabrikalarda yeterli iş güvenliği önlemlerinin alınmayarak işçi ölümlerine sebep olması, işçileri devlete karşı kışkırtması, uçak fabrikalarında kalitesiz malzeme kullanımı sonucunda uçak kazalarının olması, düşman bir ülkeyle iş birliği yapmasıdır. En büyük suçlama ise lidere yani, Bir Numara ya suikast düzenlemesidir. Rubashov ilk başta bunu reddeder. Bunun üzerine Gletkin içeriye bir genç getirtir. Bu genç Rubashov’un suikast için kendisine emir verdiğini belirtir. Rubashov , zihnini biraz kurcalayınca gencin kim olduğunu hatırlar. Bu genç, orduda beraber çalıştığı ve dostu olan Profesör Kieffer’i oğludur. Genç, Rubashov ile babasının sık sık bir araya gelerek Bir Numarayı devirmek için konuşmalar yaptıklarını belirtir. Rubashov sorgulama sonunda ifadesinin altını imzalar. Gletkin, Rubashov’dan, yanlış ifade vererek her şeyi inkar etmesini ister. Böylece beraat edebileceğini belirtir; fakat Rubashov görev aşkıyla, işlediği bütün suçların arkasında durur. Son sorgulamanın ardından karşı devrimci harekette bulunduğunu ve yabancı bir ülkeyle iş birliği yaptığını belirten ifadeyi imzalar.

Duruşma günü gelir. Halk savcısı, Rubashov’u sorulamaya başlar. Her şeyi inkar etmesi hayatını kurtaracaktır; fakat Rubashov bunu yapmaz. Sonuç açıklanır. Karar idamdır. Rubashov deniz kenarında ıssız bir bölgeye götürülür. Son arzusu sorulur ve başına bir kurşun sıkılarak öldürülür.