Amerika Niçin Çöküyor

By | 30 Ocak 2014

Yazar: H. Hüseyin KORKMAZ

ABD’de, aile yapısı ve kadınların durumu; örf ve adetlerine, İncil’e ters düşmeye devam ediyor. Irz ve namusa verilen değer iyice azalmakta; daima nefse, hevaya ve zevke yönelik bir hal almaktadır. Araştırma sonuçları:

-Kadınların 5’de 4’ü anne ve babasından ayrı yaşamakta.

-Bu kadınların evlenmemiş olarak yaşamaya menfi tavır alanların oranı % 34.

-Evlilik öncesi ilişki hatalıdır diyenlerin oranı; %20.

-Karalar erkekler tarafından verilmeli diyenlerin oranı %20

Bunalım

Tabii yaratılışa ters olan bu hayat tarzı acı meyvelerini veriyor. Her 10 erkek çocuğun 1’i; her 4 kızın 1′ i bunalımda.

Her sene, 13-19 yaşında 1milyon kız hamile kalmaktadır

Amerika çocuk bakımında başarısız

-Bebek ölümü oranında dünyada 19.

-Çocuk ölümünde, 22.

-Sanayileşmiş 8 ülke içinde çocuk sayısı enaz.

-G. Afrika ile birlikte çocuk ve ebeveynlere ait sağlık sigortasını temin edemeyen bir ülke

-Sanayileşmiş 6 ülke içinde hamile kalan gençler oranı en yüksek ülke.

Parçalanan Aileler ABD’yi Korkutuyor

Amerikalı psikologlar, yaptıkları bir araştırmada, çekirdek bir ailenin bozuluşunu ve azalışını, Amerikanın zihin sağlığı açısından yegane büyük tehlike görüyorlar. Bunun ilgili haberi USA Today gazetesinden alalım:

Dağılan aileler tehdidi

Amerikan Psikolojik Cemiyeti’nin (APC) 1505 üyesinden yüzde 30’u, ilk defa çekirdek ailenin yok oluşundan sözetmiş ve bunu akıl sağlığının tehlikede oluşuna delil göstermiştir. Diğer tehditler sırayla şunlardır: işsizlik, yüzde 20; uyuşturucu, yüzde 18; alkol yüzde 14…

Ancak ahiret inancı aileyi sağlamlaştırır

Eşler arasında ciddi muhabbet, saygı ve merhamet gereklidir. Fakat bunlar için de gerekli yegane şey Allah’a (cc) ve ahirete kuvvetli imandır.

Mesela; ahirete iman eden bir koca, karısını, ihtiyar, çirkin olsa da sever, merhamet eder, “Şimdi ihtiyar olsa da, ahirette hurilerden daha güzel, ebedi bir eşim olacak” der, ona sadakat gösterir. Böylece insaniyeti ebedlere kadar uzanır. Aksi halde geçici ve kısa bir menfaate dayalı beraberlik, eşler arasında sevgiyi, şevkati ve itimatı tesis edemez, “Ben hala bununla mı ömrümü bitireceğim” der. Menfaati bitince sevgisi ve ailevi bağları da biter, ayrılığa yol açar.

Çalışan Kadına Yemek, Problem

Anket sonuçları:

* Çalışan erkek ve kadınların %44’ü, akşam yemeği hazırlamak, evdeki en zor iştir diyor.

* %47’si, akşam ne yiyeceklerine işten eve dönerken tesbit ediyor

* %45 akşam yemeğini önceden hazırlayarak mutfakta zaman kazanıyor.

Amerikan Ailesi Kurtarılamıyor

Amerikalı içtimaiyatçılar, Amerikan ailesinin hiç bir devirde bu kadar kötü durumda olmadığını belirtiyor.

ABD’de boşanmaların % 67’sinin cinsi ihanetten kaynaklandığını gösteriyor. Erkeklerin %75’i, kadınların da %70’i eşlerini aldatmaktadır.

Tesettürsüzlük ve zinanın dışında, aileyi parçalayan faktörler olarak; alkol, uyuşturucu, sefalet, israf, yalancılık vs. sayılabilir.

Amerika Niçin Çöküyor?

Amerika’da 5 aileden birinde kadın evinde oturuyor. En yaygın aile tipi ise hem kadının hem erkeğin çalıştığı aile tipidir.

Ezilen ve suistimal edilen çocuklar

1990’da evlilerin %50’si 2. evliliğini yapmıştı. Aynı yıl 160.000’i yaralanarak, 1200’ü öldürülerek, 1 milyon çocuk ezilmiş ve telef edilmiştir.

Hamile annelerin alkol ve uyuşturucu almaları sonucu her gün 1000 bebek sakat, deforme olmuş ve beyni tahrip edilmiş olarak doğmaktadır.

Okullarda tekin değil

Öğrencilerin %83’ü, diğer öğrencilerin muştu ile kavga ettiklerini, ü %20’si bıçak çektiklerini, %16’sı çocukların öğretmenlerine vurduklarını göstermektedir.

Anne-baba olmak zor

Ailelerin % 87’si mali sıkıntıya sahip, %81’i çocuklarına yeterli zaman ayırmıyor, %33’ü çocuklarına 10 sene evvelinden daha az sevgi ve bakım gösteriyor.

Çocukların hayat seviyeleri düşüyor

Kaza, öldürme ve intihardan dolayı 13-19 yaşları arasındaki çocukların ölümü, 1984’te 100.000’de 62.4 iken, 1989’da 69.l3’e çıkmıştır.

Genç ebeveynlerin geliri hızla düşüyor

1973’ten 1990’a kadar genç ailelerin geliri, %32 oranında düşmüştür.

Tesettürsüzlüğün getirdikleri

Anket sonuçları: Bütün kadınların % 72’si en az bir kere iş yerinde sarkıntılığa uğramıştır.

Amerikalı Kadın Bunalımda

3yıl süren tetkikler sonucu en az 7 milyon kadının depresyondan muzdarip olduğunu açığa çıkardı. Bunların %40’ı çocuklarının olmayışını hayatlarına en yıkıcı darbeyi vurduğunu söylüyor.

Amerikalılar Eşlerini Dövüyor

Anket sonucu: Kadınların %14’ü kocası veya bir erkek arkadaşı tarafından dövüldüğünü itiraf ediyor. Çiftlerin % 68’i senede en az bir kere şiddetli kavga ediyor.

Kadın Askerler Meselesi

Araştırma neticeleri:

Ordudaki her 10 kadın askerden 8’i cinsi imalar, şakalar, yorumlar ve sorularla karşılaşmaktadır. Kadınların % 64′ ıslık çalma, şaka yapma, açıkça saldırıya uğrama gibi tacizlere uğramakta.

Kadın Askerler Feminizmi Çürütüyor

Kadın ve erkek farklı yaratılıştadır. Tek başına ikiside eksiktir ve bir aile ocağında birbirlerini bütünleştirirler. Kadının fıtratına uygun vazife anneliktir ve bunun icra yeride yuvasıdır. Harp sebebiyle Körfeze giden asker kadınların çocuklarıından ayrı kalışının ıstırabı, erkek askerler arasında kadınların doğurduğu cinsi meseleler ve geride annesiz ve bakımsız kalan yavrular, bu meseleye yeni boyutlar kazandırmıştı.

Amerika’da Çocuk Bakım Krizi

Çocuk psikologu Jay Belsky, günlük bakım evlerini, tarihin bizi ihmal ederek yok edeceği bir yol olabilir, demektedir.

Amerika’da Kızlar Niçin Depresyon Geçiriyor?

13-18 yaşlarındaki her 10 çocuktan 1’i depresyon geçirmektedir.

Ebeveynin Müsamahası Çocuğu Hasta Ediyor

13-19 yaş arası pek çok çocuğun anne babası kamil bir şahsiyete bürünememiş, delikanlılık davranışlarını terk etmemiş kişilerdir. bu ebeveynler;

-Uyuşturucu ve alkol müptelasıdır.

-Başlarından çok evlilik geçmiş veya çalıştığı yerde yiyip, içip, yatan kişilerdir.

-Hala büyük insan şahsiyeti teşekkül etmemiş, çocuksu kişilerdir.

Karma Okullar Huzursuz

Tetkik neticeleri şöyle:

-Kızların % 39’u okulda her gün cinsi bakımdan rahatsız edildiklerini bildiriyor

-Kızların % 4’ü, okulda öğretmenleri, idareciler ve diğer vazifeliler tarafından cinsi tacize maruz bırakılıyor.

-Lafla veya geriden hareketle sarkıntılığa maruz kaldığını bildiren öğrenciler %89.Dokunarak veya diğer hareketlerle taciz edilen öğrenciler %83.

Amerika’nın Gayri Meşru Hamilelikten Başı Dertte

Her sene yaşları 13-19 arasında olan 1milyon kız hamile kalmaktadır.

Amerika’da Fuhuş Salgını

1955’te zührevi hastalık çeşidi 5 iken bugün 50 oldu.

Amerika’da ortaokul ve lise çağındaki kızlarda hamile kalanların sayısı, son 15 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Ayrıca Amerika’da 1989 rakamlarına göre her 4 doğumdan 1’i gayr-ı meşru ilişki neticesidir.

Amerika’da 4 milyon doğum belgesinden alınan neticeye göre: 1989 yılında 15-17 yaşları arasındaki her 1000 kızdan 36.5’i bir bebek sahibi olmuştur. Bu oran 1988’dekinden % 8 daha fazladır.

Amerika’da her sene 1 milyondan fazla ortaokul ve lise çağındaki genç kız hamile kalmaktadır. Bunların sadece %41’i kürtaj yaptırmaktadır.

Amerika’da Çocuklara Saldırı Sanılandan Fazla

Amerika’da her sene , 20 yaşın altındaki her 130 çocuktan 1’i, ya ırz düşmanlığından veya bir başka sebepten dolayı saldırıya uğruyor.

Amerika’da Irza Tecavüz Artıyor

1990 yılının ilk yarısına ait tespitler şöyle:

-Zorla ırza saldırı haberi % 10 artmıştır ki bu son 10 senede en hızlı artan bir altı ay olmuştur.

-Araştırma yapılmış 171 şehrin hemen hemen 3’te 1’inde, en az %25 artma var.

-Her 6 şehirden 1’indede yaklaşık % 50 artma var.

Amerikan Erkekleri En Yüksek Cinayet Riski İçinde

ABD’de erkeklere karşı işlenen cinayet oranı herhangi bir diğer gelişmiş ülkeninkinden 4 misli daha fazladır.

Amerika’da öldürülen erkek oranı her 100.000 kişide 22’dir.

Batı, Şiddetten Zevk Alıyor

Pop kültürünün hakim olduğu Batı’da; sinema ve şarkıların ana konuları işkence, cinayet ve tecavüz hadiseleridir.

Televizyonda şiddet seyreden bir çocuk, büyük ihtimalle ya suç işleyecektir veya şiddetle meşgul olacaktır veyahut 30 yaşına geldiğinde hanımını dövecektir.

Çok fazla şiddet görüntüsüne maruz kalma, ısdırap çeken bir insan karşısında acıma duygusunu yok ediyor.

Batı Gençliğinde Muhafazakarlığa Özlem

Amerikalı çocuklar istikbali iyi görmüyor ve gidişin frenlenmesini istiyorlar.

Amerikalı genç yetişkinler, ölüm cezalarının konmasını, teyp ve video kasetlerine ikaz etiketlerinin yapıştırılmasını, herkesin uyuşturucu testinden geçirilmesini istiyor.

Ortalama olarak genç yetişkinler haftada 24 saat müzik dinliyor; 17 saatini arkadaşlarına harcıyor; 14 saat TV veya video takip ediyor ve 12 saat ya okuyor ya yazıyor veya araştırıyor.

16-24 yaşlarındaki gençlerin %70’i anne ve babalarının eski günlerini daha iyi görüyor.

Amerikalı Gençlerde İntihar Artıyor

15-19 yaşlarındaki gençlerin 3’te 1′ i intihar etmeyi düşünmektedir.

İntihar sebepleri:

-%47’si ailevi problemleri;% 23′ ü depresyonu; %22’si arkadaş probleminden kaynaklanmaktadır.

Amerikalıların % 91’i Yalancı

Yalancılık, insanları menfaati için hiçe sayan, adice bir harekettir.

Samimiyetsizliğin, riyakarlığın bir ifadesidir.

Halkın % 91’i, sıradan bir alışkanlık halinde yalan söylemektedir. Bunların % 36’sı ciddi meselelerde mühim yalanlar söylediklerini itiraf ediyorlar.

% 86’sı anne ve babalarına , %75 arkadaşlarına, % 73’ü kardeşlerine, % 69’u eşlerine devamlı yalan söylemektir.

%81’i hissiyatı ve düşünceleri hakkında, %43’ü gelirleri, % 40 ‘ı da cinsiyet hususunda yalan konuşmaktadır.

ABD’nin Alkolle Başı Dertte

-10 milyon 500 bin kişi, aşırı alkol düşkünlüğünden dolayı hasta olmaktadır. Alkol bağımlılarının bu yıl Amerika’ya 136 milyar 3 milyon dolar zarar vereceklerdir.

-Trafik kazalarında ölüm sebeplerinin yarısı alkolle ilgilidir.

Amerikan Gençliği Alkol Bataklığında

-Gençlerin yaklaşık 3’te1’i, suç ve cinayeti alkollü iken işlemiştir.

-Gençlerde görülen intiharların % 70’den fazlasına sık alkol ve uyuşturucu kullanma sebep olmuştur.

-Üniversiteli yakalanmış mütecavizlerin % 55’i ve kurbanların %53’ü tecavüz esnasında alkolün tesiri altındaydı.

Alkol Aileyi Çökertiyor

-Kadınların % 14’ü ve erkeklerin % 4’ü bir alkolikle veya problemli içki içenle ya evlidir veya buna benzer yakınlık içindedir.

-Halkın % 18’i tamamen birakolik veya problemli içen bir kişinin yanında bulunmuştur.

Asıl Tehlike Aids mi?

Amerika’da kalp hastalıklarından ölenlerin sayısının AIDS’ ten ölenlerden 20 misli fazla olduğu halde AIDS araştırmaları için daha fazla para harcanıyor. Bunun sebebi, basın yoluyla sapık olmayanların da AIDS’e yakalanacağına inandırılmasıdır.

ABD’nin Uyuşturucu Faturası: 40 Milyar Dolar

Amerikan halkı, uyuşturucu için senede 40.4 milyar dolar harcarken, alkol için 454 milyar dolar, sigara için de 37 milyar dolar harcamaktadır.

Amerika’ da % 94 Gerçekten İnanıyor Mu?

-%94 ‘ü Allah’a inanıyor.%90’ ı ibadet ediyor. %88’i Allah’ın kendilerini sevdiğine inanıyor.

Noel Baba Yalanı

Anne ve babalar, yaklaşan yılbaşından dolayı huzursuz. Çünkü çocuklarına Noel babanın gerçek olduğunu söylüyorlar ve yalancılık ediyorlar

Amerika’da 6-8 yaşlarındaki çocuklar Noel babaya artık inanmıyorlar.

Yılbaşı Çöpleri Batının Yüzkarası

36 milyon kesilmiş ağaç, 257000 km uzunluğunda gelin telinden yapılmış kurdele, 5 milyon 800 bin km uzunluğunda süs buzu; tonlarca paket kağıdı ve kutular.

ABD, Sefaletin Ağında

ABD’de her 10 vatandaştan 1’i devletten gıda yardımı ve yiyecek kuponu alacak kadar yoksul. Yoksulların sayısı, 33 milyon 60 bine ulaştı.

Amerikalılar Çocuklarını İhmal Ediyor

ABD Milli Ekonomik Araştırmalar Dairesi’nden Prof. Kaiser’in tenkitleri:

Takdim

Amerikalı anne babalar sonuçta “hayırsız birer evlat” olacakları düşüncesi ile artık yeterli paraları olsa dahi çocukları için harcama yapmak istemiyorlar.

Tasarruf Eksikliği

Amerika’nın önceki haline baktığımızda şu anda yol, fabrika, teçhizat gibi fiziki kapitale düşük oranda yatırım yapıldığını görüyoruz.

Diplomalı Cahiller

Gençlerin yaklaşık yüzde yirmibeşi liseyi bitiremiyor. Büyük firmaların işe almak için imtihan ettikleri lise mezunu adayların pek çoğunun temel okuma ve anlama testlerini dahi geçemedikleri belirtiliyor.

Beyazın Kara Serüveni

4 polisin bir zenciyi kıyasıya dövüşünü, bir amatör kameracı filme almıştı ve görüntü bütün dünyada meşhur olmuştu. Fakat mahkeme, polislere berat kararı verince, zenciler nisan 1992’de isyan ettiler. İsyanda 53 kişi öldü 2400 kişi yaralandı ve 5500 yerde yangın çıktı. 785 milyon dolarlık hasar meydana geldi. 10 bin iş yeri kapandı.

ABD’li Müslüman Muhafız Arıyor

Uyuşturucu ve şiddet olayları karşısında polisin aciz kalması üzerine Oakwood sakinleri İslam Cemiyeti’ne baş vurarak bölgede sükunetin sağlamalarını istediler. İslam Cemiyeti üyeleri 256 binanın güvenliğini sağlamayı üstlendiler.

Batılılar İslam’a Koşuyor

Körfez savaşından sonra 3 bine yakın Amerikalı müslüman oldu. 1992 yılında Arap Emirlikleri’nde 653 batılı müslüman oldu.

İnsanlık alemi, büyük bir bunalım içindedir. Bu sebeple İslamiyet’i tanıma fırsatı bulduklarında müslüman oluyorlar. Gerçek medeniyete, insanlığa susamış bu ruhlar, hayatlarını İslam’a göre tanzim ediyorlar. Çünkü İslamiyet bir grup insana değil, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bu sebeple biz müslümanlara düşen vazife de, nura, ışığa muhtaç ruhlara İslam’ı tanıtıp, imana davet etmektir. Şunu unutmayalım ki; bir kişinin imanını kurtarmak, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır.