Aktinobasillozis

By | 5 Ekim 2021

Etken

Actinobacillus lignieresii’dir.

Klinik bulgular

Kronik seyirli hastalığa, sığır ve koyunlarda rastlanır. Bulaşma; mikropla bulaşmış olan yem, ot, su vs. alınması sonu sindirim yolu ile meydana gelir.

Ağız boşluğu mukozası, dil, dudak, diş etlerinde meydana gelen her
türlü sert cisim ve infeksiyon yaraları mikrobun kolayca vücuda girmesine neden
olur. Hasta hayvanlarda bir veya iki dudakta kalınlaşma görülür.

Bu kalınlaşma yanaklar üzerinden mandibulaya doğru uzanabilir, daha sonra birçok küçük apsecikler oluşur.

Bu apseciklerin içeriği koyu yeşilimtrak renkte olup deriden dışarı sızan kabuklar oluşturur.

Baş ve boyundaki yumuşak dokuların özellikle dil, dudak, faringeal ve maksiller lenf yumrularının şişmesi, apseleşmesi ve granülasyon dokusunun oluşması ile karakterizedir. Hayvanlarda salivasyon, yutma ve çiğneme güçlüğü vardır.

Otopsi bulguları

Baş ve boyun deri altı yumuşak dokularında, lenf yumrularında ve dilde içinde koyu kıvamda sarımsı irin bulunan odaklara rastlanır.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli

Bakteriyolojik muayene için
aseptik koşullarda alınan apse içeriği steril şişelere konularak laboratuvara gönderilir.

Koruma ve kontrol

Hayvanlara içinde sert ve yabancı cisim bulunan gıdalar verilmemeli, anızlı
yerlerde otlatılmamalıdır. Aşısı yoktur.