4 C
Ankara
Perşembe, Mayıs 13, 2021
Ana Sayfa Tarih 18. Yüzyıl Islahatları Nelerdir

18. Yüzyıl Islahatları Nelerdir

- Advertisement -
- Advertisement -

18. Yüzyıl Islahatları
 18. Yüzyıl Islahatları Nedir
 18. Yüzyıl Islahatları Hakkında Bilgi
 18. Yüzyıl Islahatları Maddeler Halinde
 
 18. Yüzyıl Islahatları
 
 
 I. Mahmut’un Islahatları

III. Ahmet’ten sonra tahta geçen I. Mahmut ilk iş olarak İstanbul’un asayişini yeniden sağladı. Patrona Halil ve arkadaşları yakalanarak idam edildi.
 
 Islahatları:

● Aslen bir Fransız olan Humbaracı Ahmet Paşa, Topçu ve Humbaracı ocaklarını modern usullere göre yeniden bir düzene soktu.

● Humbaracı Ahmet Paşa orduda bölük, alay, tabur sistemini kurdu.

● Avrupai tarzda subay yetiştirmek amacı ile “Kara Mühendishanesi” kuruldu.

● Maliyeyi düzeltmek amacı ile çalışmalar yapıldı.
 
 III. Mustafa’nın Islahatları

● Fransız Baron dö Tott topçu ve istihkam askerlerini düzenlemeye çalıştı. Hafif ve hızlı toplar döküldü.

● “Sürat topçuları Ocağı” kuruldu.

● Haliç’te “Hendeshane” adıyla denizcilik ve topçuluk öğretimi yapılan yeni bir okul açıldı.

● Deniz subayı yetiştirmek amacıyla “Deniz Mühendishanesi” kuruldu.

● Maliye alanında da çalışmalar yapıldı. III. Mustafa devri 18. yüzyılda maliyenin en iyi durumda olduğu devirdir. Bu dönemde maliye açık vermemiştir.
 
 I. Abdülhamit’in Islahatları

● Sürat Topçuları Ocağını geliştirdi.

● Karadeniz ve Eğe kıyılarında yeni tersaneler kuruldu.

● Ordunun subay ihtiyacını karşılamak için “İstihkam Okulu” açıldı.

● Askerlikle ilgili batı dillerindeki eserler Türkçe’ye çevrildi.

● Mali alanda da çalışmalar yapıldı. Temelde iç borçlanma esasına dayana “Esham Sistemi” kuruldu.
 
 III. Selim’in Islahatları

● Avrupai tarzda “Nizam-ı Cedit Ocağı” adı ile bir ordu kurdu.

● III. Selim Nizam-ı Cedit Ocağı’nın ihtiyacını karşılamak için “İrad-ı Cedit” adıyla ayrı bir hazine kurdurdu.

● Kara ve Deniz Mühendishanesi geliştirlerek, Mühendishane-i Berr-i Hümayun ve Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun adı verildi.

● Batıdaki bilim, teknik ve siyasi alandaki gelişmeleri takip edebilmek amacıyla Londra-Paris-Viyana-Berlin gibi merkezlerde daimi elçilikler kuruldu.

● Fransızca okullarda ilk kez yabancı dil olarak okutulmaya başlandı.

● Yerli malı kullanımı için çaba harcandı.

● İlk devlet matbaası kuruldu.
 

1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı’nın devam ettiği bir sırada, Nizam-ı Cedit Ordusunun İstanbul’da olmamasını fırsat bilen bazı yeniçeriler, ıslahatların önemini kavrayamayan halk kitlesini de yanlarına alarak Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklandılar. İsyancılar Nizam-ı Cedit kışlalarına basarak ocağı dağıttılar. III. Selim’i tahttan indirerek yerine IV. Mustafa’yı padişah ilan ettiler.
 
 18. Yüzyıl Islahatlarının Özellikleri

● 17.yüzyıl ıslahatlarından farklı olarak Avrupa örnek alınmıştır.

● 18. yüzyıl ıslahatları 17. yüzyıl ıslahatlarına göre daha köklüdür.

● Askeri alanda ağırlıklıdır.

● Islahatlar, yapan kişilerin döneminde geçerli olmuş bir devlet politikası haline gelememiştir.

● Islahatlar, yeniçerilerin, halkın ve ulemanın tepkisiyle karşılaşmıştır.

● Yönetim ve hukuk alanında ıslahat yapılmamıştır.

● 17. yüzyıl ıslahatlarına göre daha başarılıdır ama devletin çöküşü önlenememiştir.

● Devlet adamları tarafından yapılmıştır.      

- Advertisement -

Most Popular

Recent Comments

admin on 300full-60